Publikacje po Polsku (only in Polish)

Wywiady na tematy naukowejezyk_polski

  • Winkielman, P. (2014). “Na granicy umysłu, ciała i emocji.” Wywiad dla czasopisma “Tygodnik Powszechny” o emocjach i moralnosci (przeprowadził Lukasz Kwiatek).  PDF
  • Winkielman, P. (2014). “Zmysł Metafory”  Wywiad dla czasopisma “Charaktery” o ucielesnieniu, metaforach, i funkcjonalizmie (przeprowadzili Lukasz Kwiatek i Mateusz Hohol).  PDF

Artykuły naukowe, popularne, i rozdziały w książkach

  • Olszanowski, M. & Winkielman, P. (2015). Rola płynności przetwarzania w procesach wnioskowania z ekspresji mimicznej twarzy.  Psychologia Społeczna, 2, 141–148. Streszczenie. PDF
  • Winkielman, P., Huber, D., & Olszanowski, M. (2011). Dynamiczne związki: Rola płynności przetwarzania w afekcie i procesach wartościowania. W: W. Blaszczak & D. Dolinski, Dynamika emocji: Teoria i praktyka. 60-87. PWN. Warszawa. PDF.
  • Winkielman, P. (2009). Psychologia poznania społecznego w erze neuronauk.  W: M. Kofta and M. Kossowska (Eds.). Psychologia poznania społecznego: Nowe idee. Warszawa: PWN. PDF.
  • Winkielman, P. & Niedenthal, P. (2009). Ucieleśniony emocjonalny umysł społeczny. In: M. Kofta and M. Kossowska (Eds.). Psychologia poznania społecznego: Nowe idee. Warszawa: PWN. PDF.
  • Winkielman, P. (2008). Psychologia społeczna a neuronauki: Dominacja, separacja, czy satysfakcjonujący związek? Psychologia Społeczna, 1, 11–22. AbstractPDF.
  • Winkielman, P. (2006). Nierozłączne nauki dwie. Charaktery, 10, 8-12. PDF. Przystepnie napisany artykul popularnonaukowy.
  • Winkielman, P. (2002). Nie tylko źródła afektu, lecz również jego obecność mogą być nieświadome.  W: M. Jarymowicz, & R. Ohme. Natura automatyzmów. (pp 67-70). Wyd. IP PAN i SWPS. Warsaw. PDF.